spurriemokken lid worden

Spurriemökke Historie

Van mangelwortel tot Spurriemök. Dat was de titel van ut boek wat uutkwaam bij ut 6x11 jaorig bestaon van de carnevalsveriniging. En del Jongere ( o.a Hannes Baten, Piet Verstappen Wim van Rhee, Frans verstappen, Toon Opheij en jan Houwen l en 2 ) ware ien den tied al zo um geld te spare vur de vastelaovund, want ok ien den tied kôstte bier al geld. D`r wier ien café Friesen en spaarkas opgericht mit de naam "de Mangelwortel". De naam is warschienluk afkomstig van ut voedergewas, wat ok hier ien Oeldere geteeld wier. Ieën gedieëlte van Oeldere was zwaor katoliek en ging trouw nor de mis. Ut ander diël ( ut ware gen heiedene ) keke nie zo nauw, die ginge liever fietse of zoë iets. Um de kerk niet ien de wiele te rijje wier ut zoë danig georganizierd dat de opbrengst van ut fiëst nor de oelderse missionarisse ging. Dorrum wierre de fiëste dan ok oëglukend toegestaon. Dur wier hiël wat georganozierd. Dat begòs mit ut verzamele van al ut volk mit de carnavalslije ien ut dörp.Ozze urste prins, Prins Frans l verstappen ging dan veurop ien enne schitterend versierde kar, getrokke dur ennen hond. Ze trokke dan nor ut votbalveld. Daor wier dan enne wedstrijd gespeuld. Nao ut voetballe wieren dur nog allerlei spellekus gedaon o.a pèperkoek slaon vur de jeugd. ut gehiël wier muzikaal umliest dur en diël van Ons Geneoegen", de Oelderse fanfaar. Ien oeldere was dus nie alliën de urste carnaval van de gemaente venroy, mar dor bliekt dus ok ut blaosvoetbal te zien onstaon.

Tot an de zuvventiggerjaore wiere dur gen notule bij gehalde. Alles ging mondeling en afsprake wiere op en sigareduske gemakt.. De carnavalsveriëniginge wiere ien den tied ok nog nie echt serieus genome. Al zeker nie as en veriëniging den cultuue en folklore hoëg ien ut vaandel han staon. Ut bestuur was ien den tied nog hoofdeluk ansprakeluk. Um de veriënining en mier volwasse imago te gaeve, is ut bestuur begonne mit ut opstelle van statute en reglemente. En eindeluk op 15 fibrewari passierde de akte bij notaris Koolen ien venroj. De Spurriemök was vort offisjeel en Vastelaovusveriëniging. Vanaf den tied kwaam de vaart dur goed ien. Offisjele notule wiere dur gemakt, commissies opgericht. Mede hierdur groejt en bloejt de carnaval nog steeds ien oeldere. En afbeelding van ut vaandel van v.v De Spurriemök, geschonke dur de ald prinse op de 5x11 De Spurriemök fiëste ien november 1985.

© 2024
Created by