spurriemokken lid worden

Agenda

Jubileum

15 november 2019
Meerloseweg 7 Oeldere

vrijdag 15-11-2019 19:49 uur Vrienden van Oeldere live

vrijdag 22-11-2019 19:00 uur Herinneringe-aovend met Grad & Petran

zaterdag 23-11-2019 19:49 uur 8x11 Jubileumfieëst met de Carnavalsband.nl

zondag 24-11-2019 14:00 uur Oeldere het talent

We zien ollie gèr op fieëstlocasie Meerloseweg 7 ien Oeldere!

Test

03 oktober 2018

Opening

11 november 2018

Prinsenproclematie

06 januari 2019
Mökkestal

Aldwieverbal

19 januari 2019
20:22 uur
Mökkestal

Bonte Aovend

01 februari 2019
20.00 uur
Mökkestal

Bonte Aovend

02 februari 2019
20.00 uur
Mökkestal

Seniorenmiddag

09 februari 2019
Zorgboerderij de Hofsteeg

Prinsen Recepsie

16 februari 2019
Mökkestal

Jeugd Recepsie

17 februari 2019
Mökkestal

Verkoop Ut Spurriemökske

23 februari 2019
12.00 uur uur
D'n Terp

Carnavals Zaoterdag

02 maart 2019
Mökkestal

Carnavals Zondag

03 maart 2019

Carnavals Maondag

04 maart 2019

Carnavals Dinsdag

05 maart 2019

Aswoensdag

06 maart 2019

Jaorvergadering

30 maart 2019
d'n Terp

An alle leje van V.V. de Spurriemök

Bej dizze wille wej alle leje van harte uutnuëdige vur de Algemene Jaorvergadering die gehalde wert op zaoterdag 30 mart 2019.

De anvang van de vergadering is um 20.00 uur ien d’n Terp ien Oeldere.

De agenda van dizze aovend ziet dur as volgt uut:

  1. Opening dur de vurzitter Robert Steeghs
  2. Mededelinge en iengekomme stukke
    Verslag vurrige vergadering werd nie vurgelaeze, is wel via mail op te vraoge bej ut sikkretariaat,          secretariaat@spurriemok.nl 
  3. Bestuursverkiezing: Jop Loonen is aftreejend en herkiesbaar
  4. Fienansjieel verslag en kascontrole (dur Gerrit Bardoel en Elma van de Sande)
  5. Data neje seizoen
  6. Rondvraog en wat der verder ter toffel kumt
  7. Jaorverslag 2018/2019
  8. Halluf vaste bal ien d’n Terp

Mochte gej nie kunne komme, dan kunde ow telefonisch danwel schrifteluk afmelde bej de secretaris Petra Raijmakers, secretariaat@spurriemok.nl Deputé Petersstraat 2, 5808 BC  Oeldere 0478-785110. 

Ow anwezigheid wert op pries gesteld. Tot zaoterdag 30 mart , aacht uur ien d’n Terp. 

Mit vriendelukke groet,

Ut bestuur  van V.V. de Spurriemök

© 2019
Created by